Aktivity

Certifikace systémů managementu je prováděna v následujících oblastech: 


  • certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016,
  • certifikace systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016,
  • certifikace systému managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008.
Mezi další aktivity patří zejména:


  • školení managementu v oblasti systémů managementu kvality, environmentálníhomanagementu, bezpečnosti  a ochraně zdraví při práci,
  • provádění auditů druhou stranou.

Tyto služby jsou prováděny tak, aby neovlivňovaly nestrannost a objektivitu certifikačního orgánu.
 

Chcete se na něco zeptat?

Kontaktujte nás
Jméno*
Příjmení*
E-mail*
Zpráva*
  vepište "nospam"