OHSAS 18001

Certifikační orgán je akreditován pro certifikaci systému managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008 v níže uvedených oborech: 

 • Vydavatelství
 • Tisk a činnosti související s tiskem, rozmnožování nahraných nosičů
 • Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken
 • Výroba pryžových a plastových výrobků
 • Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků
 • Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení
 • Shromažďování, úprava a rozvod vody, výroba a rozvod tepelné energie
 • Stavebnictví
 • Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní spotřebu a převážně pro domácnost
 • Doprava, skladování, spoje
 • Finanční zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu
 • Činnosti v oblasti výpočetní techniky
 • Výzkum a vývoj, architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
 • Ostatní podnikatelské činnosti
 • Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
V souvislosti s vydáním ČSN EN ISO 45001:2018 Vás tímto informujeme, že certifikační orgán BEST QUALITY, s.r.o. bude provádět posuzování shody s touto normy po splnění všech akreditačních kritérií. Splnění všech akreditačním kritérií pro certifikaci SMBOZP ČSN EN ISO 45001:2018 včetně provedení svědeckého auditu u klienta proběhne nejpozději do 01.07.2020. Certifikační orgán BEST QUALITY, s.r.o. nadále provádí posuzování shody SMBOZP dle OHSAS 18001:2008. Platnost certifikátu potvrzující shodu SM BOZP s OHSAS 18001:2008 je do 12.03.2021. O splnění akreditačních kritérií pro certifikaci SMBOZP ČSN EN ISO 45001:2018 Vás budeme písemně informovat.

Chcete se na něco zeptat?

Kontaktujte nás
Jméno*
Příjmení*
E-mail*
Zpráva*
  vepište "nospam"